Načítání...

Ceník

Slevy z cen služeb

Slevy z cen služeb Global Philippine Healing, z. s.,

Spotřebitelům nabízíme věkovou slevu z ceny léčitelské služby duchovního léčitelství, popř. zvláštní cenový režim v individuálním nebo skupinovém případu.

Slevy z více důvodů se nesčítají. Spotřebitel však může uplatnit právo na slevu pro sebe výhodnější.

a) věková sleva pro děti do 15 let

Sleva z ceny léčitelské služby ve výši 50% (věková sleva), tj. právo na zlevněnou cenu, platí pro děti ve věku do 15 let.

b) zvláštní cenový režim v jednotlivém nebo skupinovém případu

Podnikatel poskytující léčitelskou službu duchovního léčitelství může podle zásad lidskosti z důvodů hodných zvláštního zřetele poskytnout jednotlivému spotřebiteli nebo skupině spotřebitelů na vyžádání nebo z vlastního podnětu slevu z ceny služby anebo mu poskytnout jinou výhodu či umožnit čerpání služby zdarma.

Již zaplacenou zálohu nebo cenu či její část podnikatel vrátí anebo upustí od doplatku k zaplacené záloze, popř. podnikatel zvolí jiný způsob poskytnutí výhody spotřebiteli.

V Praze dne 10. srpna 2022

Pavel Filipovský, v. r.
předseda

error: Obsah je chráněn proti kopírování!