Načítání...

Listina základních práv a svobod

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: filipinskylecitel@centrum.cz, telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

Listina základních práv a svobod, vyhlášená jako součást ústavního pořádku České republiky pod č. 2 /1993 Sb., v pozdějším znění

(Výňatek)

Čl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

error: Obsah je chráněn proti kopírování!