Načítání...

Prevence a varování před nebezpečím

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: info@filipinskylecitel.eu, telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

Prevence a varování před nebezpečím

Podnikatel poskytující služby filipínského duchovního léčitelství ve snaze o zachování nebo zlepšení zdraví si je vědom, že okolnosti této péče o duchovní, duševní a tělesné zdraví nebo dobrou pohodu vyžadují, aby si počínal při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě nebo zdraví spotřebitele (preventivní povinnost).

Spotřebitel se právně odvážně podrobuje službám v oboru filipínského duchovního léčitelství ve svém výlučném a osobním zájmu na vlastním duchovním, duševním a tělesném zdraví nebo dobré pohodě, a to na vlastní nebezpečí nadějí na přínos pro svého ducha, duši a tělo, a to svým přijetím působení toku přírodní síly za pomoci zvláštních osobních schopností duchovního léčitele. To znamená i při spotřebitelově vědomí vystavení se možnému nebezpečí sebeohrožení zdraví nebo pohody, jež je popsáno v informacích spotřebitelům, které jsou zveřejněny na tomto webu.

Vzhledem k povaze služby a jejímu účelu se jedná o nebezpečí újmy, které je svou mírou přiměřené této povaze a účelu a u služeb stejného nebo podobného druhu je obvyklé.

Přiměřeně to platí pro služby tradičních filipínských masáží.

Mezi okolnosti poskytování obou uvedených služeb může patřit i přípustné riziko.

Povinnost poskytovatele služeb k náhradě újmy spotřebiteli pro případ jejího způsobení  nesprávným léčitelským nebo masérským postupem zůstává nedotčena.

Poskytovatel služeb podle zákona nehradí újmu způsobenou vlivem vyšší moci nebo jinou náhodou. Ledaže by dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že by porušil příkaz, kupř. příkaz odborné péče (znalosti a pečlivosti) i podle pravidel svého oboru filipínského duchovního léčitelství, anebo by poškodil zařízení, které by mělo nahodilé újmě zabránit.

Poskytovatel služeb, který na svých stránkách hypertextově odkazuje na stránky jiných osob v síti elektronických komunikací, jež nemá pod svou kontrolou, varuje před nebezpečím jejich nedostupnosti, nefunkčnosti či chybějící elektronické bezpečnosti.

V Brně dne 3. prosince 2020

Pavel Filipovský, v. r.
předseda

error: Obsah je chráněn proti kopírování!