Načítání...

Souhlas k úkonům péče o zdraví

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 09722319, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, e-mail: info@filipinskylecitel.eu, telefonní číslo: + 420 702 046 863, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.

Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami,
souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s péčí o zdraví

 

Já, ___________________________________________, narozen _____________________,

bydlištěm ___________________________________________,  telefon. č.: _______________,

e-mail: ____________________________, jako ošetřovaný a plně svéprávný, uděluji výše uvedené osobě, Global Philippine Healing, z. s., (dále jen „poskytovatel“), následující souhlasy týkající se mé osoby:

  1. Potvrzuji, že jsem se předem seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, jak jsou zveřejněny zde: https://filipinskylecitel.eu/, a přijímám
  2. Potvrzuji, že mi poskytovatel předem srozumitelně vysvětlil zamýšlenou péči o zdraví po způsobu tradičního filipínského duchovního léčitelství nebo tradičních filipínských sportovních, rekondičních a regeneračních masáží či konzultací individuálního duchovně-léčebného postupu s duchovním průvodcem, jak vyplývá z informací spotřebiteli zde: https://filipinskylecitel.eu/ a ze všeobecných obchodních podmínek zde: https://filipinskylecitel.eu/.
  3. Jsem-li žena, prohlašuji na svou čest, že nejsem těhotná ani si nejsem vědoma, že bych mohla být těhotná.
  4. Souhlasím s léčitelskými úkony péče o zdraví po způsobu filipínského duchovního léčitelství.
  5. Pro případ objednání masérských úkonů péče o zdraví souhlasím s tradiční filipínskou sportovní, rekondiční a regenerační masáži.
  6. Pro případ objednání konzultace individuálního duchovně-léčebného postupu s duchovním průvodcem souhlasím s konzultací.
  7. Souhlasímpozorováním úkonů péče o zdraví přítomným tlumočníkem nebo překladatelem zvoleným poskytovatelem nebo pomocnou osobou pomáhající poskytovatelem použitému filipínskému duchovnímu léčiteli, popř. též s pozorováním přítomného zástupce poskytovatele.
  8. Jsem si vědom toho, že mohu svůj kterýkoli souhlas kdykoli odvolat i bez udání důvodu oznámením odvolání podnikateli. Odvolání souhlasu lze učinit jakýmkoli způsobem. V takovém případě jsem odstoupil od smlouvy o péči o zdraví s poskytovatelem, popř. od té části smlouvy, které se souhlas týká.

 

V ______________ dne _______________                       ________________________________

                                                                                                                           podpis

error: Obsah je chráněn proti kopírování !!