Načítání...

Veřejná prospěšnost

Čestné prohlášení o veřejné prospěšnosti právnické osoby

Global Philippine Healing, z. s.,

zapsaný ve vl. a odd. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno, IČ: 09722319,

činí po zralé úvaze následující čestné prohlášení:

  1. Shora jmenovaná právnická osoba čestně prohlašuje, že jejím posláním je vlastní činností přispívat k dosahování obecného blaha vědění, a to zpřístupňováním poznatků o daru uzdravování a o křesťanském učení týkajícím se tradičního filipínského duchovního léčitelství na veřejnosti bez ohledu na vyznání, víru nebo přesvědčení, jakož i v osvětě o něm.
  2. Jmenovaná právnická osoba tak činí v souladu se svými stanovami sepsanými notářským zápisem Mgr. Petra Šedivého, notáře v Brně, dne 3. prosince 2020, NZ 885/2020, sp. zn. N 733/2020, které jsou zveřejněny ve sbírce listin spolkového rejstříku, ve kterém je tato právnická osoba zapsána.
  3. Uvedená právnická osoba dále čestně prohlašuje, že na její rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby a dále, že nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.
  4. Čestné prohlášení je učiněno za účelem osvědčení skutečností vyžadovaných pro veřejnou prospěšnost právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 3. prosince 2020

Za Global Philippine Healing, z. s.:

 

Pavel Filipovský, v. r.
předseda spolku

 

error: Obsah je chráněn proti kopírování!