Načítání...

Pokyny před léčením

Informace k filipínskému duchovnímu léčitelství

Program dne filipínského duchovního léčitelství, v ideálním případě, pokud možno, se skládá ze tří částí.

1. Úvodní přednášky do filipínského duchovního léčitelství

Vřele doporučujeme, aby každý člověk absolvoval před filipínským duchovním léčením přednášku. Přednášky se konají nepravidelně v různých městech a v různých časech. Doporučujeme sledovat program přednášek a prvně, před filipínským duchovním léčením navštívit přednášku a seznámit se s principy uzdravování a s principy filipínského duchovní léčitelství.

Přednáška vysvětluje a pomáhá člověku porozumět a pochopit principy uzdravování, fungování filipínského duchovního léčitelství, zákonitosti a souvislosti, které vedou k uzdravování, osvobozování a očišťování člověka od zlého a negativní energie.

2. Společná modlitba veřejnosti s duchovním léčitelem, žehnání vody a předmětů,

které si každý může přinést pro požehnání. Žehnání jednotlivých osob duchovním léčitelem.

Dobrovolný program zdarma pro kohokoliv od dětí po dospělé.

3. Individuální léčení jednotlivých osob tradičním filipínským duchovním léčením

Pokud jsou časová či jiná omezení, pak ne vždy proběhne přednáška.

Vždy, před začátkem duchovního léčení jednotlivých osob, proběhne společná modlitba, žehnání vody a předmětů, požehnání jednotlivých osob, které se přijdou pomodlit, chtějí si nechat požehnat svoje věci a vodu a přejí si být požehnaní skrze duchovního léčitele.

Prosím přinést s sebou

 1. ŽUPAN
 2. PŘEZŮVKY
 3. V BODECH SEZNAM TOHO CO VÁS TRÁPÍ NA TĚLE, DUŠI, MYSLI, DUCHU – ideálně přeložený do angličtiny (použít lze i automatický překladač Google translate na tomto odkazu: https://translate.google.com/?sl=cs&tl=en&op=translate). Pokud to nebude možné, rádi Vám s překladem pomůžeme na místě.
 4. PODEPSANÝ SOUHLAS S LÉČENÍM (Souhlas ke stažení zde). Pokud možno přineste si s sebou vytištěný a podepsaný souhlas. Pokud to nebude možné, formulář podepíšete na místě.
 5. KARIMATKU, DEKU, POLŠTÁŘEK – z důvodu hygieny a současných opatření.

Doporučujeme přijít cca 30 minut před časem Vašeho duchovního léčení. Během této doby vyplníte nezbytné formuláře pokud je nepřinesete již s sebou, převlékněte se do županu a pantoflí a jdete se ladit na samotné duchovní léčení. Pro naladění na duchovní léčení je k dispozici sál/odpočívárna, kde si lehnete na vlastní podložku/karimatku, přikryjete se vlastní dekou a uvedete sami sebe do stavu relaxace, klidu, přijímání. Kdo nechce nebo nemůže ležet a odpočívat, může si sednout na židli nebo do křesla a ladit sám sebe na příjem duchovní energie v sedě. Podstatné je, pokud možno, aby člověk byl v uvolněném, zrelaxovaném stavu přijímání.

Samotné duchovní léčení trvá cca 10 minut. Ukázka léčení filipínského duchovního léčitele Josue Palitayan zde: https://youtu.be/qFB8t7-Tcg4

U někoho trvá duchovní léčení méně času, u někoho více času. Záleží na individuální potřebě a duchovní péči o člověka. Děláme maximum, abychom časy dodržovali, ale prosím pochopte, že někteří lidé potřebují více času, takže Vás předem žádáme o trpělivost, než-li přijde Váš čas duchovního léčení. Každý člověk si může být 100 procentně jistý, že Zdroj/Bůh/Duch Svatý i duchovní léčitel pro člověka v dané chvíli fungují na 100 procent. Filipínský duchovní léčitel jako bohovod nefunguje z vlastní vůle, ale z boží vůle, to znamená, že duchovní léčivý proud, duchovní láskyplná léčivá síla, proudí skrze duchovního léčitele jako voda vodovodem nebo elektrika nabíječkou. Duchovní léčení se děje z boží vůle, ne z lidské vůle. Jde o duchovní děj, který se odehrává mezi člověkem a Duchem Svatým, duchovní léčitel je pouze nástrojem/zprostředkovatelem duchovní léčivé síly.

Filipínský duchovní léčitel ani Duch Svatý nedělají žádný rozdíl mezi lidmi. Duchovní léčení je přímý přenos duchovní síly ze Zdroje k člověku. Záleží na každém člověku, v jakém stavu vědomí, naladění a přijímání přichází, zda je ve stavu přijímání či odporu. Odpor vůči duchovní léčivé síle tvoří nedůvěra vůči léčiteli nebo Bohu, strach a pochybnosti z působení a účinku léčivých duchovních sil. Duchovní léčení nebolí neb jde o vědomý, láskyplný duchovní proces. Duch Svatý neubližuje, nýbrž pomáhá člověku očistit, vyživit a vyladit jeho duchovní organismus a tím opravit fyzický organismus.

Když Duch Svatý dokáže člověka stvořit, jistě ví jak člověka opravit, ale otázka je, zda člověk je ochoten vědomě spolupracovat v rámci božího pořádku, v jednotě s Bohem, zda je ochoten vědomě měnit svůj přístup k Bohu, změnit své zvyky a životní styl, který upřímně potěší Boha. Toto za člověka nemůže udělat ani Bůh/Duch Svatý/Absolutní vědomí, ani duchovní léčitel, ani nikdo jiný. Pokud člověk žije v jednotě s Bohem, je zdravý, šťastný, svobodný, blažený. Pokud člověk žije v jednotě s egem/s tvrdohlavostí, pak trpí pro uvědomění. Bolest je duchovní nástroj, který pomáhá člověku k uvědomění a ke změně. Každý člověk sám za sebe, vědomě nebo nevědomě řídí svůj život.

Božský život má člověk tehdy, když žije v božím pořádku, následuje čistotu, radost, svobodu, blaženost a blaho.

Po duchovním léčení doporučujeme minimálně 30 minut odpočívat, nejlépe odpočívejte tak dlouho, jak Vám vyhovuje, jak cítíte. Rozhoduje Váš ideální pocit. Na celý proces filipínského duchovního léčení, od příchodu k odchodu, doporučujeme si vyhradit cca 90 minut času.

1. Před léčením

„Než začnete někoho léčit, zeptejte se ho, jestli se vzdá toho, kvůli čemu je nemocný.“
Hippokratés, 4. století př. n. l.

Před léčením doporučujeme dodržovat klidový režim, pobývat alespoň krátký čas o samotě a vědomě se ladit na duchovní vibrace. Všechen spěch a stres nejlépe zanechat daleko za sebou.

Je vhodné osprchovat se teplou i studenou vodou a obléci si čisté oblečení. Důležité je, abyste se cítili opravdu pohodlně a měli co nejlepší pocit čistoty, a to tělesné, mentální, duševní i duchovní.

Pokud jste upřímně věřící, můžete se před duchovním léčením vyzpovídat svému knězi, příteli nebo se vypsat ze svého špatného svědomí na papír, který potom spálíte.

Takováto inventura duše, mysli, ducha a svědomí Vám může pomoci odpustit sobě i druhým. Akt odpuštění uvolní psychickou zátěž, kterou v sobě nemocný člověk velice často nosí i mnoho let a která mu zbytečně způsobuje mnoho zdravotních komplikací.

Nejdůležitějším krokem, před samotným duchovním léčením, je naladit se na zdroj duchovní síly. V takovém případě lze od duchovního léčení očekávat ten nejvyšší možný účinek.

Před léčením bude probíhat přednáška, zakončená společnou modlitbou a požehnáním.

Předtím, než vstoupíte k léčiteli, doporučujeme požádat vesmír, Boha, Ducha Svatého či vašeho duchovního mistra, oblíbeného svatého, anděly, archanděly či jiné průvodce o pomoc při duchovní léčbě. Je důležité, abyste v jejím průběhu byli v co nejvyšším stavu relaxace a uvolnění těla, duše, mysli a ducha.

2. Během léčení

Při léčení doporučujeme být v každém okamžiku co nejvíce ve stavu relaxace a úplného uvolnění. Je možné, že v průběhu ucítíte mírný tlak na svém těle, ale nemusíte mít strach – duchovní léčení nebolí.

3. Po léčení

Po léčení doporučujeme, abyste se ihned uložili na připravené karimatky s polštářkem a dekou a vstřebali jeho účinky. Pokud pocítíte únavu, dovolte si nepospíchat a prospěte se.

Předané světlo Ducha Svatého bude v člověku účinkovat několik minut či hodin podle toho, do jaké míry potřebuje pomoci.

Pokud se okamžitě po léčení rozhodnete odejít například do práce či zažíváte stres, napětí nebo vedete zbytečné rozhovory, plýtváte tak předanou energií, vibracemi a duchovní silou, která tímto způsobem z člověka postupně mizí.

V ideálním případě je po léčení vhodné minimálně po dobu 12-24 hodin dodržovat následující režim:

 • odpočívat, nejlépe být v klidu sám se sebou v tichém a příjemném prostředí
 • neřídit dopravní prostředky
 • vypnout telefon a zůstat off-line
 • neposlouchat negativní zprávy, nevést negativní rozhovory
 • nejméně 12 hodin se nesprchovat (z důvodu stažení aury)
 • láskyplně a jemně přistupovat k sobě samému

Tímto přístupem umožňujete vědomé a láskyplné duchovní síle, aby mohla odvést tu nejlepší práci. Je v pořádku, pokud cítíte, že pro integraci a vstřebání účinků duchovního léčení potřebujete delší čas. V takovém případě doporučujeme dobu pro relaxaci prodloužit podle vlastního uvážení.

Proces uzdravování obnáší

 1. zastavení přílivu negativní energie do fyzického a nefyzického organismu člověka
 2. vyčištění fyzického a nefyzického organismu člověka
 3. správné vyživení těla, mysli, duše, ducha člověka
 4. vyladění fyzického a nefyzického organismu do jednoty s božstvím
 5. vlastní individuální spojení se Zdrojem

Toto jsou základní principy uzdravovacího/osvobozovacího procesu člověka.

Během filipínského duchovního léčitelství dochází k materializaci negativní energie, fyzický i nefyzický organismus člověka je očišťován, vyživován a vylaďován do jednoty s božstvím individuálního vědomí člověka.

Bůh i filipínský duchovní léčitel fungují na 100 procent. Bůh/Zdroj je autorem duchovní léčivé síly, léčitel je bohovodem/zprostředkovatelem duchovní léčivé síly a člověk je příjemce duchovní léčivé síly.

Duchovní léčivá, láskyplná síla má okamžitou rozlišovací schopnost, která ví co v člověku je v pořádku a co v člověku je v nepořádku. Tato inteligentní síla z fyzického i nefyzického organismu odstraňuje v dané chvíli vše, co člověk nepotřebuje k evoluci jeho duše. Duchovní léčivá síla akceptuje individuální vědomí člověka, pracuje a funguje v rámci fyzických, mentálních, duševních a duchovních sil daného člověka. Každý člověk dostane 100 procent. Otázkou je, kolik procent dokáže člověk přijmout a vstřebat. Filipínské duchovní léčení je mimo jiné vynikající prevence před nemocemi neb zdravý duch tvoří zdravé tělo. Filipínské duchovní léčení je jako benzínka pro auto, neb nabíjí nefyzický organismus člověka duchovní silou a duchovní výživou, tedy vysokými vibracemi vědění a lásky.

Bůh je vysílač, léčitel je zprostředkovatel, člověk je příjemce. Nejvyšší možný benefit má člověk tehdy, když je bez odporu ve stavu přijímání. Vřele doporučujeme před duchovním léčením si vzít tužku a papír a udělat si poctivou inventuru těla, duše, mysli a ducha a uvědomit si = dostat z podvědomí do vědomí, jasnost o vlastním zdravotním stavu fyzického a nefyzického organismu.

Je dobré udělat inventuru těla, duše, mysli a ducha, poctivě si sepsat, co člověka tíží, bolí, trápí, ničí, otravuje, apod v jeho organismu a životě. Je dobré napsat zpověď Bohu, sám sobě, vyzpovídat se u svého kněze (pokud jste věřící) anebo se prostě vyzpovídat na papír, být opravdu upřímný sám k sobě o všem co Vás trápí, tíží a tyto psychické nečistoty potom spálit. Tento proces je energeticko-vibrační příprava na duchovní léčení, člověk se tak zbavuje neviditelné negativní energie. O uzdravení rozhoduje člověk sám za sebe, stejně jako ve většině případů rozhoduje o svém onemocnění. Klíč k uzdravení spočívá v Pravdě a Lásce, ve vědění a soucitu.

Před filipínským duchovním léčením doporučujeme klidový režim, udělat si na sebe alespoň několik hodin čas, uvolnit se, naladit se na duchovní síly, zkoncentrovat se a přijít s otevřenou myslí, srdcem, s důvěrou v duchovní schopnosti léčitele a s čistou vírou v Boha. Při příchodu se vyplní nezbytné formuláře, pak se člověk převlékne do vlastního županu a vlastních pantoflí, předá do rukou tlumočníka/překladatele seznam nemocí a trápení (pokud člověk neumí anglicky) a překladatel přeloží seznam nemocí do angličtiny, pro filipínského duchovního léčitele, který mluví anglicky.

Jakmile se člověk převlékne do županu a pantoflí, může si lehnout na vlastní podložku nebo se posadit, začít relaxovat, koncentrovat se nebo meditovat před duchovním léčením. Jakmile člověk vstoupí do místnosti na léčení, odloží župan, má na sobě spodní prádlo, dámy prosíme odložit podprsenku, aby duchovní léčitel mohl očišťovat oblast srdce. Člověk si lehne na záda na masážní lehátko a upřímně a od srdce doporučujeme si říci: ,,Děj se vůle Tvá“ a totálně se odevzdat do božích rukou k božímu působení. Během léčení Vám léčitel řekne ,,turn“ – tzn. obrátit se na břicho, léčitel začne duchovně očišťovat zadní část těla. V místnosti na léčení je pouze člověk a duchovní léčitel. Po léčení si obléknete župan, a vřele doporučujeme, si jít ihned lehnout do odpočívárny na připravené podložky s dekou, zavřít oči, odpočívat a vstřebávat předané duchovní vibrace.

Doporučujeme nechat proces duchovního léčení doznít jako tón v klavíru. Doporučujeme po filipínském duchovním léčení, pokud je to možné, se 12 hodin nesprchovat, být v tichu sám se sebou, odpočívat nebo nejlépe spát, protože spánek je stav bez odporu což je stav, kdy člověk přijímá nejvíce duchovní energie.

Filipínské duchovní léčení může člověk absolvovat 2x – 3x denně, záleží na zdravotním stavu, potřebách a pocitu člověka. Čím více člověk Světla/Lásky přijme, tím lépe a rychleji se očišťuje fyzický a nefyzický organismus člověka. Světlo/Láska se musí dávkovat. Je třeba pozorovat transformační reakce po duchovním léčení a další dávku Světla přijímat vědomě, když člověk cítí, že je na příjem další dávky Světla/Lásky připraven.

Pokud po léčení přijdou transformační reakce těla, duše, mysli, ducha v podobě emocí či fyzických projevů, pak vůbec těmto projevům fyzického a nefyzického organismu nebraňte. Vůbec nic nepotlačujte. Tělo, duše, mysl i duch člověka potřebují na toaletu.

Zprostředkování filipínského duchovního léčení – 2 420 Kč/1 osoba. Děti do 15ti let – 1 210 Kč. Ceny jsou včetně DPH.

Na tomto odkazu naleznete podrobnější informace: https://filipinskylecitel.eu/#priprava

Vážení, Vy kteří máte osobní hlubokou zkušenost s filipínským duchovním léčitelstvím, prosíme Vás, můžete napsat svojí zkušenosti pro web filipinskylecitel.eu do sekce VLASTNÍ ZKUŠENOST?

Mnoho lidí hledá „Světlo na konci tunelu“.

Váš příběh, Vaše zkušenost, může přivést dalšího člověka k Bohu a k vlastní hluboké Boží zkušenosti.

Děkujeme Vám za odvahu šířit Světlo/lásku mezi lidi.

error: Obsah je chráněn proti kopírování!